Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy...

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: « A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata » (Mt 28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. (św. Jan Paweł II ECCLESIA DE EUCHARISTIA)


Zapraszamy na Eucharystię

Obecnie nie obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Każdy wierny ma obowiązek osobiście uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Transmisja Mszy świętych w mediach adresowana jest zatem tylko dla osób obłożnie chorych, które fizycznie nie mogą być w kościele. 

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek.
Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych oraz aptek.

Dekret - odwołanie dyspensy.

 

 

Msze Święte

Niedziele i święta

7.30, 9.30, 11.30

W dni powszednie

w poniedziałek, środę, piątek i sobotę o 18.30/17.00
we wtorek i czwartek o 7.00

Święta zniesione

7.00, 18.00

Nabożeństwo do Matki Miłosierdzia
w środa 18.00/17.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
w piątek o 18.00/17.00
Uwaga! W maju, październiku i w czasie kolędowym
zmiana godzin Mszy świętych w tygodniu
Sakrament pokuty
codziennie - pół godziny przed nabożeństwem
I piątek - godzinę przed nabożeństwem

okladka misyjne drogi 02